آموزش شیمی Chemistry Education
اگر در باز کردن سوالات مشکل دارید ، نرم افزار winrar را از اینجا دانلود کنید .

- تمام سوالات در قالب PDF است. که میتوانید نرم افزار اجراکننده ی سوالات را از اینجا دانلود کنید .


شیمی اول دبیرستان سال 90-91

دبیرستان حافظ کوهپایه

نوبت 1

دانلود

شیمی اول دبیرستان سال 86-87

دبیرستان بزرگسالان حکمت

نوبت 2

دانلود

شیمی اول دبیرستان سال 86-87

دبیرستان شاهد امام خمینی (ره)

نوبت 2

دانلود

شیمی اول دبیرستان سال 89-90

دبیرستان آیت الله آملی

میان ترم

دانلود

شیمی اول دبیرستان سال 89-90

دبیرستان ادیب آمل

میان ترم

دانلود
نمونه سوالات هماهنگ کشوری شیمی 1( همراه با پاسخنامه )

شیمی 1 دبیرستان سال 89-88

هماهنگ کشوری

دانلود

شیمی 1 دبیرستان سال 89-88

هماهنگ کشوری

دانلود

شیمی 1 دبیرستان سال 89-88

هماهنگ کشوری

دانلود

شیمی 1 دبیرستان سال 89-88

هماهنگ کشوری

دانلود

شیمی 1 دبیرستان سال 89-88

هماهنگ کشوری

دانلود